René De Lannoy

zonder titel - gesigneerd "RLannoy" rechtsboven - 39 x 59 cm - olieverf op paneel - nieuwe, klassieke lijst

€ 425

René De Lannoy (1907-1984)Geboren te Antwerpen, overleden te Sint-Niklaas. Catalogus uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling voor de 75-ste verjaardag van de kunstenaar. Deze tentoonstelling van 51 tekeningen werd gehouden in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas.

Uit de inleiding van de monografie over René De Lannoy door Sarah Vermeulen van de Universiteit van Gent (2006): "Hij liet een vrij omvangrijk oeuvre na van tekeningen, grafisch werk en schilderijen, dat zich tot op vandaag nagenoeg integraal in de familiecollectie bevindt. In 2007 werd in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas een retrospectieve ingericht ter herdenking van de kunstenaar, naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag en als teken van (her)waardering. Dit onderzoek is een monografische studie en is tevens een stap naar erkenning." Bron: Universiteit van Gent

"Kunstschilder René de Lannoy 70"  - Prov. Medaille voor Schilderkunst Antwerpen. René de Lannoy werd op 21 januari 1907 geboren te Antwerpen. Hij volgde er de lessen aan de Akademie en het Nationaal Hoger Instituut, waar hij leerde schilderen bij Baron Opsomer. René de Lannoy is een onzer grootste plastische kunstenaars; hij is een eenzaat, die in zijn ivoren toren zijn innerlijke gevoelens tot uiting brengt: aanklacht en kontestatie tegen de huidige maatschappij. Geobsedeerd als hij is door de techniek, heeft hij een aantal autonome en volledig originele procédés ontwikkeld, die ieder op zich geen voorgaande kennen: daarom is zijn werk zo moeilijk vergelijkbaar met dat van anderen. Hij heeft verschillende prijzen behaald; zijn schilderijen en tekeningen bevinden zich in vele binnen- en buitenlandse verzamelingen en in verschillende musea o.a. Utrecht, Antwerpen, Sint-Niklaas en Oostende. Van zijn werk zijn enkele individuele tentoonstellingen te bezichtigen geweest; de voornaamste waren wel: de grote huldetentoonstelling door de stad Sint-Niklaas (waar de kunstenaar sedert lang woont) in 1972, in het Casino te Oostende in 1976, in het Cultuurcentrum De Warande te Turnhout in 1978 en in Antwerpen, zijn geboortestad in 1981 (Provinciaal Centrum Arenberg). Deze laatste tentoonstelling was een hulderetrospectieve hem aangeboden door het Provinciaal Bestuur van Antwerpen, n.a.v. zijn verering met de Prov. Medaille voor schilderkunst. Zijn artistieke aktiviteiten gebeuren met totale inzet van zijn krachten en verbeelding: naar buiten toe verlopen zij in stilte. Bron: Vlaanderen - Christelijk Vlaams kunstenaarsverbond 1982