Otto Hetterscheid

zonder titel - gesigneerd en gedateerd "Otto Hetterscheid '70" rechtsonder - 55 x 39 cm - collage - in nieuwe, witte, houten wissellijst

€ 450

Otto Hetterscheid (1927-2010) • Geboren te Vught, in jonge jaren werkzaam in belettering bij standbouw, daarna kunstopleiding bij voorloper Rietveld Academie Amsterdam en zelfstandig kunstenaar. Veel werk met en op papier; collages, aquarel, goauches; bewondering voor Beuys en Motherwell; grote mate van abstractie.

Hetterscheids werk draagt niet voor niets nooit een titel, want woorden schieten te kort. Woorden hebben een hooguit een dubbele betekenis, terwijl beelden, vooral abstracte beelden, onbeschrijfelijk veel meer zeggen. Hetterscheid vindt het moeilijk om onder woorden te brengen wat hem ertoe drijft zijn werk te maken. Het is een gevoelskwestie. Het zit erin en het moet eruit. Zo vormt zijn werk op papier de weerslag van zijn emotie. Het is een onafscheidelijk deel van hemzelf. Tijdens het werken laat Hetterscheid zich volledig leiden door zijn gevoel. Hij kan er niet te veel bij nadenken, want dat remt de spontaniteit in het artistieke proces. Hetterscheids intuïtieve manier van werken leidt tot subtiel en oorspronkelijk werk, dat ook ontvankelijk is voor de ideeën en gevoelens van de toeschouwer. Want zo gevoelsmatig als Hetterscheid te werk gaat, kan de toeschouwer zijn werk ook ontvangen. Het kan je verleiden, je ontroeren en je doen glimlachen. Urenlang kan je ernaar kijken en ervan genieten. Zonder daarbij een beroep te doen op de ratio. En dat is geoorloofd, want goede beeldende kunst behoeft eigenlijk geen tekst en uitleg. Bron: Sanne Stigter, "zonder titel" in Otto Hetterscheid 70, Amsterdam 1997

In het digitale tijdschrift Cunst van de Kunstenaars Vereniging Flevoland licht ik sinds maart 2016 elke maand één werk uit mijn Kleine kunsthandel toe. Hieronder de bijdrage aan het nummer 2016-mei (thema Collage) over bovenstaand werk van Hetterscheid:

Net als de andere werken van Otto Hetterscheid (1927-2010; geboren te Vught en grotendeels werkzaam in Amsterdam) heeft deze collage geen titel, omdat een kunstwerk voor zich moet spreken. Dit werk is opgebouwd uit stroken wit en gekleurd papier, behang, karton, krantenpapier (ik lees ”de postmeester” en ”vertaler”), enkele losse letters, een foto van een deel van het gezicht van een man met bril, verf, lijmvlekken en lijmresten. Deze fragmenten zijn gesneden, geknipt, gescheurd, verfrommeld en dubbelgevouwen. En ze zijn vlak naast elkaar, tegen elkaar en over elkaar geplakt.

Juist de huid maakt een collage bijzonder. Qua compositie en kleur bijvoorbeeld wijkt een collage niet per se af van een schilderij of een gouache. Maar de overlappingen en (bijna-)botsingen van de papier- en kartonelementen van verschillende diktes en textuur geven het werk reliëf en maken het gelaagd. De liefhebber van materie wordt vorstelijk bediend.

Hetterscheid werkte graag met papier. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw veelal met collages zoals deze, in de geest van Kurt Schwitters. Later met abstract werk met gemengde techniek, vaak aangebracht op een onderlaag van papier óp papier. Hij zei niet anders dan intuïtief te willen werken: ”veel nadenken remt de spontaniteit”.