Hubert de Vries

zonder titel - gesigneerd "Hub de Vries" linksonder - 22 x 28 cm - olieverf op doek - pasteus geschilderd - in nette, originele, houten lijst - toegevoegd foto van signatuur en krantenartikelen op achterzijde voormalige lijst

€ 425

Hubert de Vries (1899 - 1979) • Antwerpen - België

Hubert de Vries schilderde naast vele marines circustaferelen, figuren, kermistonelen, landschappen en stillevens. Bron: "Hubert de Vries" van Rein Hauben (1970)

Hij heeft een eigen schildersprocédé: de verfpasta ligt ruig op zijn doeken. Als voortreffelijk Schelde- en marineschilder is hij een van de weinigen, die het leven op de stroom en de zee in zovele varianten plastisch hebben weergegeven. Denijs Peeters verleent hem een eervolle plaats tussen Constant Permeke en Rik Slabbinck (en mogen we deze laatste niet met Henri Victor Wolvens in één adem vernoemen?)

Vrijdagmorgen overleed in het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen de bekende Antwerpse kunstschilder Hubert de Vries. Hij had op vrijdag 7 dezer een heelkundige bewerking ondergaan. Dit jaar werd, bij tal van manifestaties en tentoonstellingen de 80-ste verjaardag van de kunstenaar gevierd. Met hem verdwijnt een van onze grootste marineschilders. Zijn faam begon pas door te dringen nadat hij in 1962 te Monaco de internationale prijs voor schilderkunst toegekend kreeg. Hubert de Vries werd geboren te Antwerpen op 21 augustus 1899. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in het Pas de Calais waar hij werd aangetrokken door de zee. Naar Antwerpen teruggekeerd kreeg hij zijn artistieke opleiding onder meer van Isidoor Opsomer en Juul Creytens. Hij liet zich beïnvloeden door Constant Permeke maar maakte zich vooral de techniek van Jacob Smits eigen. In die tijd ontwikkelde hij zich tot een van onze beste marineschilders. Bronnen: 2 krantenartikelen in Antwerpse krant n.a.v. overlijden Hubert de Vries in 1979

In het digitale tijdschrift Cunst van de Kunstenaars Vereniging Flevoland licht ik sinds maart 2016 elke maand één werk uit mijn Kleine kunsthandel toe. Hieronder de bijdrage aan het nummer 2016-april (thema Sterven) over bovenstaand schilderij van Hubert de Vries:

De Antwerpenaar Hubert de Vries (1899–1979) staat bekend als één van de grote Belgische marineschilders. In de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in Pas de Calais waar hij werd aangetrokken door de zee.

De linkerhelft van het werk toont één flink schip en één wolk. De rechterhelft twee kleine schepen en één wolk. Ze houden elkaar in evenwicht, maar het werk zou zo ook makkelijk in twee gelijke helften uiteen kunnen vallen. Een explosie van zonlicht in het centrale stuk in zee eist echter de meeste aandacht: de compositie is verankerd.

Over Hubert de Vries is wel gezegd dat de verfpasta ruig op zijn doeken ligt. In dit schilderij (de verfhuid is in perfecte conditie) levert dat een reliëf op van minstens 5 millimeter. Het is goed te zien dat de Nederlands-Belgische Jakob Smits (1856-1928) de schildertechniek van Hubert de Vries heeft beïnvloed. De Vries bewonderde Smits zéér. Ook Jakob Smits gaf de verf zwaarte door de oppervlakte korrelig en oneffen te maken als de schors van een eik, waarin licht en donker een strijd leveren. En waarbij, in tegenstelling tot het thema van dit Cunst-nummer, uiteindelijk het licht overwint.